Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων.Πέραν των οργανωτικών, διοικητικών και οικονομικών προκλήσεων χρειάζεται να αντεπεξέλθουν σε μια ακόμη: στις οικογενειακές σχέσεις.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις μεταφέρουν τα δυναμικά της οικογένειας μέσα στην επιχείρηση. Οι συγγενείς γίνονται συνάδελφοι ή συνεργάτες, προϊστάμενοι ή αφεντικά. Οι ρόλοι μπερδεύονται, οι συγκρούσεις ανάμεσα στις γενιές και τις οικογένειες επεκτείνονται στην επιχείρηση. Το οικονομικό θέμα, η συνέχιση – διατήρηση – επέκταση της περιουσίας γίνεται αφορμή για ρήξη στις σχέσεις και μείωση της απόδοσης των εργαζομένων.

Η συμβουλευτική σε οικογενειακές επιχειρήσεις έχει ως στόχο:

  • Το ξεκαθάρισμα και την αποσαφήνιση των ρόλων: πότε είμαστε συγγενείς και πότε συνάδελφοι;
  • Την καλή λειτουργικότητα αυτών των ρόλων και την υγιή συνύπαρξη των μελών στην επιχείρηση
  • Την επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο
  • Την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων