Σεμινάρια εργασιακής ψυχολογίας για φοιτητές & επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της εργασιακής υγείας.

  1. Διαχείριση εργασιακού στρες και προγράμματα παρέμβασης σε μια εταιρία
  2. Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας
  3. Η σημασία της ομαδικότητας και ο ρόλος της ηγεσίας (leadership) στην υγεία & την απόδοση των εργαζομένων
  4. Τα δυναμικά μιας οικογενειακής επιχείρησης