Διάρκεια: 4 ώρες
Περιεχόμενο: 4-6 Βιωματικές ασκήσεις

Απευθύνεται

i. Σε εργαζομένους που εργάζονται στην ίδια ομάδα και καλούνται να φέρουν εις πέρας κοινό έργο

ii. Σε εργαζομένους που εργάζονται στην ίδια ομάδα και δεν καλούνται να φέρουν εις πέρας κοινό έργο (π.χ. ασφαλιστές, πωλητές)

Στόχος των ασκήσεων (σε πρώτο επίπεδο)

 • Να μάθει και να ονομάσει το κάθε άτομο τι προσφέρει στα άλλα μέλη της ομάδας.
 • Να αναγνωριστεί η αξία αυτού που προσφέρει.
 • Να καταλάβει το άτομο αν αυτό που δίνει στα υπόλοιπα μέλη είναι πραγματικά αυτό που πίστευε το ίδιο.
 • Να ανακαλύψουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους σε σχέση με τις αξίες τους στην εργασία.
 • Στόχος των ασκήσεων (σε δεύτερο επίπεδο):
 • Αναγνώριση των θετικών στοιχείων του ατόμου.
 • Ενίσχυση του θετικών στοιχείων του ατόμου.
 • Ενίσχυση του κινήτρου «δίνω».
 • Διαχωρισμός αυτού που πραγματικά δίνει το άτομο από αυτό που πίστευε ότι προσφέρει (εικόνα που πιστεύει το άτομο με τον εαυτό του VS πραγματική εικόνα).
 • Αναγνώριση από τα άτομα των στοιχείων που δεν τους αρέσει στον εαυτό τους και που βλέπουν οι άλλοι.
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Απώτερος στόχος

 • Ο καθένας κερδίζει από το καλά στοιχεία του άλλου
 • Ενίσχυση των «καλών» στοιχείων του καθενός
 • Ενίσχυση της «δοτικότητας»
 • Αύξηση της ομαδικότητας
 • Βελτίωση της απόδοσης της ομάδας