Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας. Έχει ως στόχο την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση των γνώσεων σε θέματα που αφορούν το άγχος, τη διαχείρισή του και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Ενδεικτική Θεματολογία

  • Η σημασία του άγχους στη σημερινή εποχή
  • Η έννοια του συμπτώματος
  • Ο ρόλος των συναισθημάτων
  • Πότε εμφανίζεται
  • Αναπλαισίωση του συμπτώματος – τοποθέτησή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
  • Τι σημαίνει για την πορεία ζωής του ανθρώπου με σύμπτωμα
  • Πώς να το χρησιμοποιήσουμε για να μας ελευθερώσει και όχι να μας εγκλωβίσει
  • Πώς η «ποιότητα» / το «είδος» των σχέσεων που έχουμε ή ο τρόπος που επιλέγουμε να σχετιζόμαστε έχει αντίκτυπο στο σώμα μας.

Το σεμινάριο «Ψυχοσωματικά συμπτώματα: όταν το σώμα παίρνει το λόγο» εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα «Το σώμα ως σύμβολο».

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης & το υλικό του σεμιναρίου.

Διάρκεια: 4 ώρες

Κόστος: 45€ για φοιτητές – 55€ για επαγγελματίες
Η συμμετοχή σε όλες τις υποενότητες έχει έκπτωση 10%.