Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει ως στόχο την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση των γνώσεων σε θέματα που αφορούν τις φοβίες των παιδιών και τη σημασία της αυτονόμησης.

Ενδεικτική Θεματολογία

  • Φόβος & φοβία
  • Σχολική φοβία & σχολικής άρνησης
  • Κλινική εικόνα παιδιού με φοβία
  • Αιτιολογία
  • Ο ρόλος των γονέων και της οικογένειας στην ανάπτυξη και διατήρηση των φοβιών
  • Πώς ορίζεται το φυσιολογικό και το παθολογικό και γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τα δύο;
  • Η σημασία της αυτονόμησης του παιδιού
  • Παρουσίαση & ανάλυση περιστατικού.

Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων μέσα παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.
Περιλαμβάνει παρουσίαση & ανάλυση πραγματικού περιστατικού.

Το σεμινάριο «Παιδικές φοβίες (ανάλυση της σχολικής άρνησης)» εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα «Παιδί & οικογένεια».

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης & το υλικό του σεμιναρίου για όλα τα σεμινάρια.

Διάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 40€ για φοιτητές – 50€ για επαγγελματίες