Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει ως στόχο την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση των γνώσεων σε θέματα που το διαζύγιο και τη ζωή των γονιών και του παιδιού μετά από αυτό.

Ενδεικτική Θεματολογία

  • Πώς ένα ζευγάρι φτάνει στο διαζύγιο
  • Πώς πρέπει να το χειριστούν οι γονείς
  • Επιπτώσεις στα παιδιά και τους γονείς
  • Πώς επηρεάζει τη μετέπειτα ζωή των παιδιών και των γονιών
  • Τα «προκαθορισμένα διαζύγια»

Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων μέσα παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.
Περιλαμβάνει παρουσίαση & ανάλυση πραγματικού περιστατικού.

Το σεμινάριο «Ο ενήλικας & το παιδί απέναντι στο διαζύγιο» εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα «Παιδί & οικογένεια».

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης & το υλικό του σεμιναρίου.

Διάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 45€ για φοιτητές – 55€ για επαγγελματίες