Κατάθλιψη & ναρκισσισμός • Κατάθλιψη & θυμός

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Αναλύοντας τη σχέση κατάθλιψης & ναρκισσισμού, καθώς και κατάθλιψη και θυμού, ο ειδικός καλείται να δουλέψει σε επίπεδο θεραπευτικής, και όχι σε επίπεδο απλής συμβουλευτικής.

Ενδεικτική Θεματολογία

Η κατάθλιψη αναλύεται υπό το πρίσμα μιας πορείας ζωής: πώς οδηγείται ένας άνθρωπος στην κατάθλιψη – τι πραγματικά σημαίνει κατάθλιψη. Σχέση κατάθλιψης & ιδέων μεγαλείου, σχέση κατάθλιψης & θυμού. Ανάλυση του μύθου του Νάρκισσου.

Το σεμινάριο «Ερμηνεύοντας αλλιώς την κατάθλιψη (κατάθλιψη &ναρκισσισμός • κατάθλιψη & θυμός)» εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα «Διαπροσωπικές σχέσεις».

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης & το υλικό του σεμιναρίου.

Διάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 45€ για φοιτητές – 55€ για επαγγελματίες