Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει ως στόχο την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση των γνώσεων σε θέματα που αφορούν την επιλογή συντρόφου, τη σημασία των ρόλων στην πατρική οικογένεια και πώς ο καθένας χτίζει το είδος των σχέσεών του.

Ενδεικτική Θεματολογία

  • Είδη σχέσεων
  • Απόσταση – εγγύτητα
  • Δύναμη – αδυναμία
  • Είδη σχέσεων
  • Επιλογή συντρόφου
  • Ρόλοι στην πατρική οικογένεια
  • Διαδικασία επιλογής συντρόφου
  • Σημαντικά στοιχεία σε μια σχέση

Το σεμινάριο «Επιλογή συντρόφου – είδη σχέσεων» εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα «Διαπροσωπικές σχέσεις».

Διάρκεια: 6 ώρες
Κόστος: 65€ για φοιτητές – 80€ για επαγγελματίες

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης & το υλικό του σεμιναρίου.