Το σεμινάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν το δύσκολο μαθητή και να το ορίσουν τη δυσκολία του σε ευρύτερο πλαίσιο. Μέσα από το μοίρασμα των εμπειριών και την κατανόηση των αναγκών του παιδιού το σεμινάριο έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό από περιορισμένους τρόπους επικοινωνίας που οδηγούν στην ταμπελοποίηση και την ενοχοποίηση του παιδιού και την «ταλαιπωρία» του ίδιου του μαθητή, του εκπαιδευτικού, αλλά και ολόκληρης της τάξης.

Κόστος: 30€

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης