Ενδεικτική Θεματολογία

 • Οι έννοιες της κοινωνικής & συναισθηματικής αγωγής
 • Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού
 • Βελτίωση της επικοινωνίας – τρόποι επικοινωνίας
 • Προαγωγή ψυχικής υγείας του παιδιού
 • Ενίσχυση της αυτό-εικόνας, αυτοαντίληψης & αυτοεκτίμησης του παιδιού
 • Κοινωνικοποίηση του παιδιού – ανάπτυξη ταυτότητας
 • Προσδοκίες των γονιών και οι συνέπειές τους
 • Ο ρόλος έκφρασης των συναισθημάτων – η σημασία του θυμού
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Η σημασία των συγκρούσεων & της επίλυσης των συγκρούσεων
 • Προβληματική συμπεριφορά των παιδιών: κατανόηση και αντιμετώπισή της
 • Επιθετικότητα του παιδιού : κατανόηση και αντιμετώπισή της
 • Κατανόηση και αντιμετώπιση του «δύσκολου» παιδιού

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες
Κόστος: 65€

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης