Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στους ειδικούς που χρειάζεται να συνεργάζονται με τους γονείς: δασκάλους, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές.

Μέσα από το μοίρασμα εμπειριών και το άνοιγμα σε νέους τρόπους επικοινωνίας, το σεμινάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να μάθουν πώς μπορούν να απευθυνθούν στους γονείς χωρίς αυτό να είναι ενάντιά τους, πώς μπορούν να τους «κερδίσουν», έτσι ώστε αυτό να βγει υπέρ του παιδιού, πώς μπορούν να επικοινωνούν αναγνωρίζοντας και ξεχωρίζοντας τα προσωπικά τους συναισθήματα.