Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση του παιδιού σε καθημερινά περιστατικά

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει ως στόχο την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση των γνώσεων σε θέματα που αφορούν την συναισθηματική αγωγή του παιδιού & την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και τη σημασία της έκφρασης του συναισθήματος στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

Ενδεικτική Θεματολογία

  • Η έννοια της συναισθηματικής αγωγής
  • Ο ρόλος της ενσυναίσθησης
  • Η συναισθηματική αγωγή στην ανάπτυξη του παιδιού
  • Η σημασία της έκφρασης των συναισθημάτων
  • Συναισθηματική νοημοσύνη & αυτοεκτίμηση
  • Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση του παιδιού σε καθημερινά περιστατικά

Έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων.

Διάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 45€ για φοιτητές – 55€ για επαγγελματίες

Το σεμινάριο προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα).
Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης.