Ενδεικτική Θεματολογία

  • Φόβος & φοβία
  • Είδη φοβιών στο παιδί
  • Πότε μπορεί να εμφανιστεί μια φοβία
  • Τι συμβολίζει η εμφάνιση μιας φοβίας για το παιδί & την οικογένεια
  • Πώς μπορεί ο γονιός να διαχειριστεί τη φοβία του παιδιού

Ενημερωθείτε στο 210.9956190 για την ημέρα & ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου