Η επιτυχία και η αποτυχία ενός παιδιού είναι εξίσου σημαντικές στιγμές για το ίδιο. Χτίζεται η αυτοεκτίμησή του, η σχέση του με τους σημαντικούς άλλους, η εικόνα του εαυτού του, η προσωπικότητά του.

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ψυχο – εκπαίδευση του γονιού σε θέματα αποτυχίας και επιτυχίας ενός παιδιού. Μέσα από τη διεργασία αυτή επηρεάζεται και η σχέση του γονιού με το παιδί του, αλλά και η σχέση όλων των μελών της οικογένειας. Οπότε ο απώτερος στόχος της ομάδας είναι βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων και η ανάδειξη όλων των υγιών και λειτουργικών στοιχείων του κάθε γονιού.

Ενδεικτική Θεματολογία

  • Πώς διαχειριζόμαστε μια επιτυχία
  • Πώς διαχειριζόμαστε μια αποτυχία
  • Τι κίνητρο δίνουμε κάθε φορά στο παιδί
  • Πώς το παιδί εκπαιδεύεται στην τελειομανία
  • Τελειομανία – επιθυμία για επιτυχία: πώς διαχωρίζονται;
  • Επιθυμία για επιτυχία & φόβος για αποτυχία: υπάρχει διαφορά;
  • Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση του παιδιού μέσα από μια αποτυχία & μια επιτυχία
  • Μετατρέποντας μια αποτυχία σε ευκαιρία
  • Ορίζοντας την αποτυχία στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης: πώς το διαχειριζόμαστε.

Ενημερωθείτε στο 210.9956190 για την ημέρα & ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.