Ενδεικτική Θεματολογία

  • Το σύστημα «οικογένεια»: ανοιχτό ή κλειστό;
  • Πειθαρχία & επιβολή ορίων
  • Μορφές / πρότυπα επικοινωνίας
  • Παγίδες στην επικοινωνία
  • Η σπουδαιότητα της ουσιαστικής επικοινωνίας στα πλαίσια της οικογένειας – πώς επιτυγχάνεται.
  • Κανόνες επικοινωνίας
  • Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης & πώς επιτυγχάνεται η ενίσχυσή της αναγνώριση – ανάπτυξη – έκφραση συναισθημάτων
  • Γνωρίσματα επιτυχημένης επικοινωνίας
  • Διαχείριση προβλημάτων υγείας μέσα στην οικογένεια
  • Εργασιακά θέματα & πώς μεταφέρονται στην οικογένεια

Ενημερωθείτε στο 210.9956190 για την ημέρα & ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου