Ενδεικτική Θεματολογία

  • Τι πραγματικά σημαίνει όριο.
  • Πότε & πώς το βάζουμε.
  • Το όριο με βάση τις ανάγκες του γονιού & τις ανάγκες του παιδιού Τι προσφέρει στο παιδί.
  • Οι συνέπειες για το «αν-ορίοτο» παιδιού.

Ενημερωθείτε στο 210.9956190 για την ημέρα & ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου