Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε παιδικούς σταθμούς είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει από τη μια στην ευαισθητοποίηση και διεύρυνση γνώσεων των γονέων και παιδαγωγών σε θέματα ψυχικής υγείας και ανάπτυξης του παιδιού, και από την άλλη στην ψυχική ανάπτυξη των παιδιών.
Διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδικού σταθμού.

Το γενικότερα πλαίσιο αφορά:

1. Παρέμβαση στους παιδαγωγούς

H δουλειά ενός παιδαγωγού δεν μπορεί να αρκείται μόνο στη διδασκαλία της ύλης και την επιβολή κανόνων πειθαρχίας. Ένας παιδαγωγός ακόμη κι αν δεν είναι στους στόχους του, παίζει σπουδαίο ρόλο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

Τα βιωματικά σεμινάρια που υλοποιούνται στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος δίνουν την ευκαιρία στους παιδαγωγούς εκτός από το θεωρητικό κομμάτι που αναπτύσσεται, να δουλέψουν πραγματικά περιστατικά που τους δυσκολεύουν ή θέλουν να μοιραστούν μέσα από παιχνίδια ρόλων, ημερολόγια, παραμύθια και άλλα εργαλεία. Ο στόχος των σεμιναρίων είναι η γνώση, η αλλαγή της οπτικής, η διεύρυνση των επιλογών διαχείρισης ενός περιστατικού. Ο στόχος είναι να μετατρέψουν τη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού από δύσκολη σε γοητευτική και να την πλαισιώσουν σαν ευκαιρία ωρίμανσης, εξέλιξης και δημιουργίας τόσο για τους ίδιους όσο και για το παιδί.

Προτεινόμενη θεματολογία

 • Ο ενήλικας & το παιδί απέναντι στο διαζύγιο
 • Παιδικές φοβίες (ανάλυση σχολικής άρνησης)
 • Κακοποίηση του παιδιού
 • Κοινωνική & συναισθηματική αγωγή του παιδιού
 • Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοεκτίμηση του παιδιού
 • Θέματα απώλειας και πένθους
 • Η έννοια του «δύσκολου» μαθητή στην τάξη
 • Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στην σχολική τάξη
 • Διαχείριση του θυμού του παιδιού
 • Η συνεργασία με τους γονείς
 • Πώς επικοινωνούμε στο παιδί την επιτυχία και την αποτυχία

Τα σεμινάρια διαμορφώνονται σε συνεννόηση με τους παιδαγωγούς και τις ανάγκες του σταθμού.

2. Παρέμβαση στους γονείς – ομάδες γονέων

Τα σεμινάρια που απευθύνονται στους γονείς έχουν κι αυτά εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των γονέων, και στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους. Μέσα από ασκήσεις, παραδείγματα και παιχνίδια ρόλων επιχειρείται η κατανόηση και η βελτίωση του συστήματος των σχέσεων στην καθημερινή ζωή της οικογένειας.

Προτεινόμενη θεματολογία

 • Η επικοινωνία στην οικογένεια & πώς επηρεάζει το παιδί
 • Τι σημαίνει «δύσκολο» παιδί & πώς το διαχειριζόμαστε
 • Γιατί ένα παιδί χρειάζεται όρια & πώς τα βάζουμε
 • Πώς να μιλήσω στο παιδί μου για την οικονομική κρίση
 • Παιδικές φοβίες (ανάλυση σχολικής άρνησης)
 • Κοινωνική & συναισθηματική αγωγή του παιδιού
 • Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοεκτίμηση του παιδιού
 • Θέματα απώλειας και πένθους
 • Περιστατικά «σύγκρουσης» στο σπίτι
 • Διαχείριση του θυμού του παιδιού
 • Πώς επικοινωνούμε στο παιδί την επιτυχία και την αποτυχία
 • Θέματα αυτονόμησης του παιδιού
 • Η επιθετικότητα στα παιδιά

Τα σεμινάρια διαμορφώνονται σε συνεννόηση με τους παιδαγωγούς και τις ανάγκες του σταθμού.

3. Παρέμβαση στα παιδιά

Η παρέμβαση γίνεται μέσα από «θεραπευτικό παραμύθι» και «θεραπευτικό παιχνίδι».

Τα παραμύθια, οι ιστορίες και το παιχνίδι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη νοητική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Είναι πολύτιμα, γιατί με έναν εντελώς συμβολικό τρόπο επιτρέπει στο παιδί

 • να ταυτιστεί με τον ήρωα ή τα στοιχεία της ιστορίας και να προβάλλει δικές του πλευρές
 • να κατανοήσει μέσα από νέα οπτική τον εαυτό του
 • να αντιληφθεί εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής της πραγματικότητας
 • τη συναισθηματική αποφόρτιση
 • τη διαμόρφωση της εικόνας και της προσωπικής του ταυτότητας
 • την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
 • να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του
 • να μάθει τρόπους να ξεπερνά εμπόδια και να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις

Η παρέμβαση στα παιδιά διαμορφώνεται σε συνεννόηση με τους παιδαγωγούς και τις ανάγκες του σταθμού.