Η ομάδα αυτή στήθηκε με βάση την πεποίθηση ότι ο ρόλος του νηπιαγωγού και του παιδαγωγού είναι καθοριστικής σημασίας για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, τη διαπαιδαγώγηση και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού.

Απευθύνεται σε παιδαγωγούς και νηπιαγωγούς που επιθυμούν μετατρέψουν τη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού από δύσκολη σε γοητευτική και να την πλαισιώσουν σαν ευκαιρία ωρίμανσης, εξέλιξης και δημιουργίας τόσο για τους ίδιους όσο και για το παιδί.

Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στη διεπιστημονικότητα, μέσα από το μοίρασμα εμπειριών και καθημερινών περιστατικών στο σχολείο, ο στόχος της ομάδας είναι η συμβολή του παιδαγωγού στην προαγωγή της υγείας του παιδιού και η καλύτερη επικοινωνία του με το παιδί και το γονιό.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Βασικές έννοιες της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής του παιδιού
  • Ο ρόλος του σχολείου και του παιδαγωγού στην ανάπτυξη του παιδιού
  • Διαχείριση κρίσεων
  • Διαχείριση καθημερινών δύσκολων περιστατικών
  • Διαχείριση θεμάτων με τους γονείς
  • Συζήτηση περιστατικών

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες.

Πραγματοποιούνται τέσσερις συναντήσεις σε συχνότητα 15 ημερών.
Κόστος: 20€ / συνάντηση