Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στη διεπιστημονικότητα, μέσα από το μοίρασμα εμπειριών και καθημερινών περιστατικών, ο στόχος της ομάδας είναι η αξιοποίηση και η συμβολή του λογοθεραπευτή στην προαγωγή της υγείας του παιδιού και την καλύτερη επικοινωνία του με το παιδί και το γονιό.

Το έργο και η δουλειά του λογοθεραπευτή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στην αποκατάσταση του λόγου του παιδιού. Μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού και να λειτουργήσει ως πρότυπο καλής επικοινωνίας και υγιούς σχέσης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Η ψυχολογία του παιδιού όταν βλέπει κάποιον ειδικό
  • Η αξιοποίηση του συναισθήματος του παιδιού
  • Πώς επηρεάζει η ποιότητα των σχέσεων την ανάπτυξη του παιδιού
  • Διαχείριση θεμάτων με τους γονείς
  • Διαχείριση καθημερινών δύσκολων περιστατικών
  • Συζήτηση περιστατικών