Οι ομάδες εποπτείας στήθηκαν με βάση την εμπιστοσύνη στη διεπιστημονικότητα. Αποτελούν μία συνάντηση ειδικών, που στόχο δεν έχουν απλώς την εποπτεία και το «τι χρειάζεται να κάνεις», αλλά το μοίρασμα εμπειριών και εμπλουτισμό του καθενός μέσα από το συνάδελφο.

Ο στόχος είναι ένα υγιές καθρέφτισμα του πώς δουλεύει ο καθένας, πώς η εμπειρία του μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καθώς και η οπτική των εναλλακτικών λύσεων για να προχωρήσει και βελτιώσει τον τρόπο που μέχρι σήμερα εργάζεται.