Χτίζοντας αλλιώς την αυτοεκτίμηση του παιδιού

Ενδεικτική Θεματολογία

  • Οι έννοιες της κοινωνικής & συναισθηματικής αγωγής
  • Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού
  • Βελτίωση της επικοινωνίας – τρόποι επικοινωνίας
  • Προαγωγή ψυχικής υγείας του παιδιού
  • Ενίσχυση της αυτό-εικόνας, αυτοαντίληψης & αυτοεκτίμησης του παιδιού
  • Προσδοκίες των γονιών και οι συνέπειές τους
  • Ο ρόλος έκφρασης των συναισθημάτων – η σημασία του θυμού
  • Η σημασία των συγκρούσεων & της επίλυσης των συγκρούσεων
  • Προβληματική συμπεριφορά των παιδιών: κατανόηση και αντιμετώπισή της