Ενδεικτική Θεματολογία

  • Η σημασία του άγχους στη σημερινή εποχή
  • Η έννοια του συμπτώματος
  • Ο ρόλος των συναισθημάτων
  • Πότε εμφανίζεται
  • Αναπλαισίωση του συμπτώματος – τοποθέτησή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
  • Τι σημαίνει για την πορεία ζωής του ανθρώπου με σύμπτωμα
  • Πώς να το χρησιμοποιήσουμε για να μας ελευθερώσει και όχι να μας εγκλωβίσει
  • Πώς η «ποιότητα» / το «είδος» των σχέσεων που έχουμε ή ο τρόπος που επιλέγουμε να σχετιζόμαστε έχει αντίκτυπο στο σώμα μας.

 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, 16.00 – 19.00, 45€, 4 – 8 άτομα.