Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες, οι οποίοι μπαίνουν συνεχώς σε μια διαδικασία να αμφισβητούν τις ικανότητές τους, την αξία τους, τις δυνάμεις τους».

Αποτελεί μια ευκαιρία για το κάθε μέλος να κατανοήσει τη δυναμική του «να μην πιστεύει στον εαυτό του», να μάθει από πού πηγάζει και να αρχίσει μια αντίστροφη πορεία: πώς μπορεί να εστιάζει στους στόχους του, να κατανοήσει την παγίδα της χαμηλής αυτοεκτίμησης, να κατανοήσει πώς ακόμη και οι ασυνείδητες μνήμες μπορεί να μας προγραμματίζουν στο σήμερα και πώς μπορεί να κάνει το αδύνατο δυνατό….

Οι ομάδες αποτελούνται από 4 – 8 άτομα.

Κοστίζει 45€ και διαρκεί 3 ώρες.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3 Νοεμβρίου 2018, 16.00 – 19.00